Leerlingbegeleiding

Op het gebied van leerlingenbegeleiding hebben we een lange traditie. 
Naast zorgverbreding voor specifieke of individuele problemen werken we ook aan leren leren, sociale vaardigheden, pestpreventie, assertiviteit en studiekeuzebegeleiding. 

 

 • Het ondersteunend personeel geeft via de administratieve dienstverlening, toezichten, e.d. een gevoel van gastvrij onthaal.
   
 • De vakleerkracht begeleidt het specifieke leer- en verwerkingsproces voor zijn vak en is – ook buiten de lesuren - bereikbaar voor individuele vragen of problemen.
   
 • De klastitularis is de centrale begeleider van het hele klasgebeuren en heeft in samenspraak met de jaarcoördinator de taak erover te waken dat elke leerling goed functioneert binnen de groep en behoorlijke resultaten behaalt. Daarvoor is tot en met het vierde jaar een wekelijks uur klassendirectie in het lessenrooster opgenomen.
   
 • De coördinator beheert de leerlingendossiers van een leerjaar en behandelt klachten of problemen die het vak- of klasgebeuren overstijgen. In samenspraak met de directie besteedt hij ook aandacht aan preventieve of remediërende acties naar individuele leerlingen of klasgroepen toe. Hij werkt actief mee aan specifieke zorgvragen.
   
 • Leerlingenbegeleiders zijn leerkrachten met een pedagogische of psychologische opleiding die leerlingen met een ernstige zorgvraag individueel begeleiden.
   
 • De pedagogisch coördinator ondersteunt, begeleidt, superviseert en coördineert alle vormen van leerlingenbegeleiding. Hij adviseert de directie en coördinatoren bij specifieke begeleidingsprocedures. Hij is ook de contactpersoon voor eventuele buitenschoolse jongerenzorg.
   
 • We werken samen met het CLB, Hoenderstraat 52, Wetteren (tel. 09 369 22 21).
  Twee CLB-medewerkers zijn een aantal halve dagen per week op school aanwezig.
   
 • De coördinatoren en leerkrachten werken vooral aan bewustmaking en preventie. Ze vangen ook leerlingen op die het slachtoffer werden van pesterijen en bieden hen een houvast om weerbaarder te worden in hun omgang met anderen volgens de no-blamemethode.

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.