Onthaal

Onthaal in het eerste jaar 

 -  - 
Met enkele onthaaldagen maken we de nieuwkomers op een speelse manier vertrouwd met hun nieuwe omgeving, hun leerkrachten en klasgenoten. De eerste schooldag start met een ontbijt. Daarop volgt een verkenning van de school: waar krijg je les, wie zijn je leerkrachten, waar is de bushalte, waar koop je eetbonnetjes... En via spelactiviteiten leer je je klasgenoten kennen. Op de derde schooldag beginnen de gewone lessen en maak je kennis met de eigen aanpak van elk vak. De centrale figuur is de klastitularis. Bij die kun je altijd terecht met vragen, problemen.

Onthaal in het tweede jaar

 - 

Door de keuze voor een basisoptie, die je op het einde van het eerste jaar gemaakt hebt, kom je in een nieuwe groep terecht. Met een onthaaldag leer je elkaar beter kennen. Wie nieuw is, vindt zo gemakkelijk aansluiting bij de groep. 

Onthaal in de hogere jaren

Vanaf het derde jaar begint de eerste schooldag met een voormiddag onder leiding van de klastitularis, die allerlei praktische zaken regelt, en nieuwkomers wegwijs maakt. Na de middag starten de gewone lessen. De tweede graad heeft een wekelijks uurtje klassendirectie, waarin de klastitularis aandacht besteedt aan positieve groepsvorming.

2de gr - onth 2de gr b

Onthaal voor de ouders van nieuwe leerlingen

In de loop van september organiseren we een informatieavond waarop de directie de studierichtingen, het evaluatiesysteem en de vormen van leerlingenbegeleiding toelicht. Heeft je zoon of dochter een extra zorgvraag, dan kun je die meedelen aan de jaarcoördinatoren. Zij zullen die met de nodige discretie behandelen. Voor de ouders van de eerstejaars is er op die avond een apart luik om samen met de klastitularis de start van het schooljaar te evalueren.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.