Opvoedingsproject

 

Mariagaard is een school die ontstaan is uit de congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria van Gent. Ons opvoedingsproject is gebaseerd op zeven ankerpunten. Die zeven waarden van waaruit wij ons onderwijs organiseren zijn: gastvrijheid, solidariteit, evenwaardigheid, openheid, innovatie, soberheid en kwaliteit. Die waarden worden beleefd vanuit een christelijk wereldbeeld.

Gastvrijheid

Gastvrijheid is een begrip dat twee kanten heeft: enerzijds betekent het zich openstellen voor anderen en hen zich thuis laten voelen, anderzijds betekent het dat we ook duidelijk moeten durven stellen waarvoor we staan. 
Gastvrijheid kan nooit zijn dat de eigen identiteit wordt verloochend, wel dat we anderen benaderen met een open geest. 
Wie aanklopt krijgt een antwoord en drempels zijn laag. We bieden dus aan alle leerlingen die zich aanmelden een luisterend oor, zowel bij inschrijving als wanneer ze hier effectief zijn. Vragen kunnen ten minste beluisterd worden, oplossingen afgewogen. Vooraf zaken uitsluiten moet vermeden worden: 
iemand voelt zich ergens thuis als hij zich beluisterd voelt. Concreet betekent dat een gepersonaliseerde oplossing voor heel wat problemen. Algemene principes zijn een goed vertrekpunt, maar mogen nooit een keurslijf zijn. Inschrijvings- en sticordi-beleid moeten te allen tijde aangepast kunnen worden aan individuele noden. 
Wie inschrijft heeft recht op eerlijke informatie over de gekozen studierichting (wat kan en ook wat niet kan), maar die informatie moet altijd in een sfeer van respect gegeven worden. Op het eerste gezicht ‘anders’ zijn in gelijk welk opzicht is geen reden tot afwijzing.

Solidariteit

Solidariteit betekent meevoelen met wie een specifieke zorgvraag of nood heeft. Onze leerlingenbegeleiding is erop gericht om mensen te woord te staan en te proberen helpen. Het heeft geen zin te ontkennen dat er leerlingen zijn die niet direct passen in het ‘normale’ schoolleven. We kunnen daarvoor onze ogen sluiten, of we kunnen er met dikwijls eenvoudige middelen voor zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen.

Kwaliteit

Kwaliteit betekent in de eerste plaats dat we in datgene wat we doen, goed zijn en blijven. Het is gemakkelijk om zaken te beloven, veel moeilijker om ze waar te maken. Daarom moeten we constant proberen om ‘on top of our game’ te blijven. Recente onderwijsontwikkelingen volgen en toepassen, zonder een stevige basis uit het oog te verliezen, zijn daarvan de kenmerken.

Evenwaardigheid

Mensen zijn niet gelijk, en het is belangrijk om dat te erkennen. Mensen zijn wel evenwaardig, dat wil zeggen dat leerlingen van aso, bso en tso bijvoorbeeld, op de voor hen gepaste manier tot hun recht moeten komen. 
Er mogen geen etiketten gekleefd worden, maar er moet respect zijn voor de verschillen onder mensen. Daar houden we rekening mee in onze manier van omgaan, begeleiden en onderwijs geven.

Openheid

Communicatie is de kern van ons opvoedingsproject. Ouders moeten bij het schoolleven betrokken worden en blijven. Leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directie zijn beschikbaar in een sfeer van authenticiteit, respect, inlevingsvermogen en assertiviteit. 
Elkaars grenzen kennen en respecteren, maar toch durven uitkomen voor een afwijkende (eigen) mening kan alleen maar tot verbetering leiden.

Soberheid

Respect voor de omgeving waarin we leven, respect voor materiaal en vermijden van misbruik en verspilling, maar ook respect voor stilte en voor de kern van de dingen zijn hier de basisprincipes. Middelen zijn beperkt, daarom moeten we er spaarzaam mee omgaan en moeten ze verstandig worden ingezet: geen luxe, wel functionaliteit.

Innovatie

Het grootste gevaar van succes in een organisatie is zelfgenoegzaamheid. De wereld evolueert, de verlangens en eisen van de mensen, en de ontwikkelingen op het vlak van onderwijs, staan niet stil. Vernieuwingen opvolgen en introduceren, maar toch vasthouden aan wat goed is, het kind niet met het badwater weggooien, is hier noodzakelijk: permanente evolutie, geen revolutie. 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.